Vízió, Küldetésünk

Vízió

A TTC-Group fontosabb tevékenységeivel, melyek a stratégiai menedzsment tanácsadás, városi- regionális és eventmarketing, digitális aláírási megoldások és reklámformák értékesítése, szeretné folyamatosan kiépíteni a közép-európai térséget és jelentős piaci pozícióra szert tenni.

Küldetés

Teljes megoldások ajánlattevőjeként ügyfeleinknek a jól megalapozott know-how és a szakértelem mellett igényes szolgáltatást kínálunk. Nemzetközi kapcsolataink és kooperációnk révén garantáljuk tartós cégszerű fennállásunkat és szemléletmódunkat.

Eszménykép

Hogy víziónkat megvalósítsuk, különös jelentőséggel bír számunkra az, hogy üzleti partnereink elvárásai teljesüljenek. Üzleti szemléletű és megoldásra törekvő gondolkodásmódunk és cselekedeteink által folyamatosan vállaljuk a belőlük származó felelősséget.

Az ügyfél áll a központban

Ügyfeleink elégedettségének lényeges elemét a kialkudott szolgáltatások teljesítésében, illetve a határidők és költségek betartásában látjuk.
Ügyfél orientált tevékenységünket hosszú távú üzleti kapcsolat illetve partnerség bizalmi alapjának tekintjük.

Cégünk társadalmi felelősségvállalása

Csak akkor felelünk meg a társasággal szemben támasztott morális elkötelezettségünknek, ha betartjuk a törvényeket, a munkaerő-piacot élénkítő intézkedéseket hozunk, környezetbarát módon cselekszünk és cégcsoportunk, a magunk iránt támasztott társadalompolitikai elvárásokat teljesítjük.

M&M Kft, HU - 1152 Budapest, Oroszlán u. 36

Tel. +36 - 1 -3060290

Email. alf.martienssen(at)gmail.com